הצוות

עדית צבי

מנהלת אמנותית

הילה מזרחי

מנהלת משרד

רבקה צ׳רניה

מנהלת כספים