הצוות

עדית צבי

מנהלת אמנותית

שולי הברמן

מנהלת הפקה

הילה מזרחי

מנהלת משרד

רבקה צ׳רניה

מנהלת כספים