מתחרים 2021

BELYAVSKY
Sergey

BEREZOVSKY
Evelyne

BERTOLAZZI
Giovanni

BOROVITZKY
Daniel

CECINO
Elia

CHEN
Han

CHONI
Dmytro

FANG BENTOV
Motti

GARCIA GARCIA
Martin

GENIUSHENE
Anna

GIGASHVILI
Giorgi

HAN
Anna

HSU
Yun Chih

IVANOVA
Dina

KAMPLET
Nejc

Slovenia
KHRIKULI
David

KIM
Do-Hyun

KINASOV
Maxim

KLIUCHKO
Aleksandr

KUWAHARA
Shiori

LANYI
Ariel

LEE
Taek Gi

LI
Bowen

LI
Siqian

LOPATYNSKYI
Roman

MALIGNAN
Dimitri

MOUZA
Alexia

Greece
PARK
Chaeyoung

PARK
Lohan

PEREZ FLORISTAN
Juan

SUH
Hans

ŚWIGUT
Aleksandra

SYCHEV
Alexey

TSANG
Hin-Yat

WANG
Zhu

WONG
Ka Jeng

YANG
Yuanfan

YIN
Cunmo