ינון ברנתן

מענק עידוד לישראלי המצטיין, פרס הישראלי המצטיין: 2005