מרגריטה שבצ'נקו

פרס למבצע הטוב ביותר של יצירת שופן, פרס רביעי: 1998