פרנק ויזי

פרס למבצע הטוב ביותר של היצירה הישראלית: 2001