ארכיון

שלב ב', 2 במאי, מקצה 11
שלב ב', 3 במאי, מקצה 12
שלב ב', 3 במאי, מקצה 13
שלב ב', 3 במאי, מקצה 14
שלב ב', 4 במאי, מקצה 15
שלב ב', 4 במאי, מקצה 16
גמר, מוסיקה קאמרית, 5 במאי, מקצה א'
גמר, מוסיקה קאמרית, 6 במאי, מקצה ב'
גמר, קונצ'רטו קלאסי, 8 במאי, מקצה א'
גמר, קונצ'רטו קלאסי, 8 במאי, מקצה ב'