AFARIMS

אגודת הידידים האמריקאים של עמותת ארתור רובינשטיין (AFARIMS) נוסדה בשנת 2015 על מנת לתמוך בתחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין ועל מנת לספק לזוכי התחרות אפשרות להופיע באולמות בארה"ב.  

זכיה בתחרות מהווה "קרש קפיצה" לקריירה של הזוכים הצעירים, אך לא די בכך. על מנת לפתח קריירה בינלאומית, יש צורך בתמיכה רחבה יותר ולכן מארגנת העמותה לזוכים קונצרטים ברחבי העולם, באולמות נחשבים כדוגמת אולם קרנגי בניו יורק ואולם ויגמור בלונדון.

מאז הקמתה ב-2015, AFARIMS מארגנת בכל שנה קונצרט לאחד מהזוכים בתחרות, באולם קרנגי בניו יורק.
הקונצרט השנתי מלווה בארוחת ערב חגיגית, אליה מוזמנים התורמים.

הצטרפותך לאגודת הידידים, תאפשר קיום קונצרטים אלה ומתן הזדמנויות נוספות לפסנתרנים הצעירים.

יו"ר בפועל – ד"ר ראובן זכר

חברי אגודת הידידים זכאים להטבות, על פי רמת התמיכה שלהם:

נאמנים
תרומה של $1,500 יחיד / $1,000 זוגי, לשנה
נאמנים מוזמנים ללא עלות לאירועים הבאי:

  • רסיטל שנתי עם זוכה תחרות רובינשטיין וארוחת ערב חגיגית
  • מקומות שמורים לכל שלבי תחרות רובינשטיין, שמתקיימת אחת לשלוש שנים
  • מגוון אירועים בישראל ובעולם, המאורגנים ע"י העמותה


נאמנים צעירים – גיל 40 ומטה
תרומה של $350, לאדם לשנה

  • רסיטל שנתי עם זוכה תחרות רובינשטיין וארוחת ערב חגיגית
  • הנחה ורכישה מקודמת של כרטיסים לתחרות רובינשטיין, שמתקיימת אחת לשלוש שנים
  • הנחה למגוון אירועים בישראל ובעולם, המאורגנים ע"י העמותה

 * תרומות לעמותה האמריקאית AFARIMS מוכרות לצורכי מס בארה"ב


אנו זקוקים לתמיכתכם ומזמינים אתכם להצטרף למעגל הידידים שלנו

למידע הנוסף על הצטרפות לחוג הידידים, אנא צרו קשר עם אילנה זכר –  ilanasacher@gmail.com
או עם משרדי העמותה בישראל competition@arims.org.il, 03-6856684