הצוות

עדית צבי

מנהלת אמנותית

צלם: יואל לוי

רונית אבני

משאבים, נאמנים ואירועים

הילה מזרחי

מנהלת משרד

רבקה צ'רניה

מנהלת כספים