הצוות

עדית צבי

מנהלת אמנותית

צלמים: יואל לוי, אבשלום לוי

רונית אבני

משאבים, נאמנים ואירועים

הילה מזרחי

מנהלת משרד

נטע פניני

מתאמת אמנים

רבקה צ'רניה

מנהלת כספים