התחרות הבינלאומית לפסנתר
ע"ש ארתור רובינשטיין
התחרות הבאה: 5 - 21 במאי, 2020
שימון
נרינג
פרס ראשון
התחרות ה-15 לפסנתר
ע"ש ארתור רובינשטיין (2017)
דניאל פטריקה
צ'ובאנו
פרס שני
התחרות ה-15 לפסנתר
ע"ש ארתור רובינשטיין (2017)
שרה
דנשפור
פרס שלישי
התחרות ה-15 לפסנתר
ע"ש ארתור רובינשטיין (2017)

חגיגות פסנתר

חגיגות פסנתר

חגיגות פסנתר