ועדות

יו"ר ההנהלה: אברהם בן נפתלי*

חברי העמותה וההנהלה (חברי הנהלה*)

כספים

תקנון

אירועים

חינוך, צעירים ונוער