תקנון תחרות 2021

כללי

• התחרות הבינלאומית ה 16- לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין, שתוכננה במקור להתקיים בשנת 2020 ונדחתה בשל מגפת COVID-19, תתקיים בתאריכים 31 במרץ – 3 במאי, 2021.

התחרות תתנהל באופן חדש ומשולב:
שלבים I – II יוקלטו מראש, במהלך חודש מרץ 2021 , וישודרו באינטרנט החל ב-1 באפריל.
שלב III (הגמר) יתקיים בתל-אביב, בנוכחות קהל, וגם אונליין, בתאריכים 29 באפריל – 3 במאי, 2021. החזרות לשלב הגמר תתחלנה ב 27- באפריל, 2021.
• היה ובשל מגבלות הנובעות מהתפשטות COVID-19 , לא ניתן יהיה לקיים קונצרטים בזמן זה, יידחה שלב הגמר למועד מאוחר יותר.
• תאריכי ההגעה לתל-אביב ייקבעו בהתאם למצב COVID-19. במקרה בו יידרשו העולים לגמר להיכנס לבידוד יהיה עליהם להגיע לישראל 14-10 ימים קודם לכן. התחרות תישא בהוצאות הלינה והכלכלה ותספק חדרי אימון בהתאם.
• הנחיות מדויקות לגבי תאריכי הגעה, רכישת כרטיסי טיסה ועוד, יפורסמו במועד המתאים.
• התחרות פתוחה לפסנתרנים מכל העולם.
• מתחרים שהתקבלו לתחרות ה-16 בשנת 2020, הוזמנו להשתתף בתחרות ב-2021, למרות השינוי בגילם.
• גיל המתחרים אמור היה להיות בין 18 ל-32 בשנה בה היתה אמורה התחרות להתקיים (2020).
• ההרשמה מתבצעת באופן מקוון באמצעות GETACCEPTD.COM, עפ"י ההנחיות באתר.
• כל טפסי ההרשמה נבחנו ע”י ועדת קבלה.
• לא התקבלו מועמדים אשר למדו אצל אחד משופטי התחרות אחרי 1 באוגוסט 2019 , פרט לכיתות אמן.
• כל שלבי התחרות פתוחים לקהל הרחב.

הקלטות וצילומים – שלב I ושלב II
• שלבי הרסיטלים (שלב I ושלב II) יוקלטו ויצולמו במהלך חודש מרץ 2021 , בחמישה מקומות בעולם:
• תל-אביב, ישראל
• ניו-יורק, ארה"ב
• לונדון, אנגליה
• פוטסדאם, גרמניה
• בייג'ין, סין
• תאריכים ספציפיים לכל מיקום יפורסמו לאחר שכל המתחרים יודיעו להנהלת התחרות על העדפותיהם למקום ההקלטה.
• הנהלת התחרות תשכור צוות וציוד מקצועיים כדי להשיג את תוצאות האודיו והווידאו האיכותיות ביותר עבור כל המתחרים בכל המקומות.
• כל מתחרה יבצע את רסיטל שלב I ביום הראשון ואת רסיטל שלב II למחרת. הרסיטלים יוקלטו כמו בהופעה חיה, אך בלי קהל באולם, ללא עצירות, ללא הקלטות חוזרות וללא תיקונים.

רפרטואר
שלב I    רסיטל (כל המתחרים)
משך זמן הנגינה: 35 – 42 דקות

שלב II   רסיטל (16 מתחרים)
משך זמן הנגינה: 50 – 62 דקות
ההחלטה על הרפרטואר וסדר נגינת היצירות נתונה בידי המתחרה, בתנאי שהרפרטואר יכלול את הקטגוריות הבאות בשלב הראשון או השני:
• יצירה קלאסית
• יצירה רומנטית
• אחת מתוך שלוש יצירות החובה הישראליות שתבחרנה במיוחד לתחרות (אורך כל יצירה כ- 10-8 דקות) .

 שלב III    גמר (6 מתחרים)
א . מוסיקה קאמרית – חמישיות לפסנתר ולכלי קשת
המתחרה יבחר יצירה אחת מתוך היצירות הבאות:

בורודיןחמישייה ב-דו מינור
ברהמסחמישייה ב-פה מינור, אופ. 34
דבוז'אקחמישייה מס' 2 ב-לה מג'ור, אופ. 81
דוכנאני  חמישייה ב-דו מינור, אופ. 1
שומןחמישייה ב-מי במול מג'ור, אופ. 44
שוסטקוביץ'חמישייה ב-סול מינור, אופ. 57

 

 

 

 

 

ב . קונצ’רטו – בסימן 250 שנה להולדתו של בטהובן
המתחרה יבחר אחת מהיצירות הבאות:

בטהובןקונצ'רטו מס' 1 ב-דו מג'ור, אופ. 15
 קונצ'רטו מס' 2 ב-סי במול מג'ור, אופ. 19
 קונצ'רטו מס' 3 ב-דו מינור, אופ. 37
 קונצ'רטו מס' 4 ב-סול מג'ור, אופ. 58
 קונצ'רטו מס' 5 ב-מי במול מג'ור, אופ. 73

 

 

 

 

ג . קונצ’רטו
המתחרה יבחר אחת מהיצירות הבאות:

ברהמסקונצ’רטו מס’ 1 או 2
ברטוקקונצ’רטו מס’ 2 או 3
גריגקונצ’רטו בלה מינור
ליסטקונצ’רטו מס’ 1 או 2
פרוקופייבקונצ’רטו מס’ 2 או 3
צ’ייקובסקיקונצ’רטו מס’ 1
רוולקונצ’רטו בסול מג’ור
רחמנינובקונצ’רטו מס’ 2 או 3
שומןקונצ’רטו בלה מינור
שופןקונצ’רטו מס’ 1 או 2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות:
• המתחרה יבחר לנגן מהוצאות תווים תואמות למקור.
• יש לנגן את כל היצירות בעל פה, פרט ליצירות הקאמריות.
• המתחרה ינגן אך ורק את היצירות שאותן ציין בטופס ההרשמה המקוון. לא יאושרו שינויים אחרי ה – 1 במרץ, 2020.
• יש לציין בטופס ההרשמה את משך הזמן המדויק של כל אחת ואחת מהיצירות שנבחרו.
• יש לעמוד בתחום הזמן המוקצב לכל אחד משני השלבים הראשונים.
• נגינת מתחרה העומד בלוח הזמנים לא תופסק.
• המתחרה רשאי לנגן את היצירות עם או בלי החזרות הכתובות בתווים.
• אין לחזור על אותה יצירה בשלבים השונים של התחרות.
• המתחרה רשאי להוסיף קטע הדרן באורך של עד 3 דקות בכל שלב בתחרות. משך ההדרן אינו כלול בתחום הזמן המוקצב.

פרסים
• כל הפרסים יוענקו, אלא אם כן חבר השופטים יחליט פה אחד על אי הענקת פרס אחד או יותר.
• במקרה של שוויון קולות, חבר השופטים יהיה רשאי להחליט על חלוקת הפרס בין שני מתחרים.
• החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
• כל הפרסים הכספיים כפופים לחוקי המס בישראל.

חוזי הופעות והקלטות
א. עמותת ארתור רובינשטיין ו/או נציגיה יארגנו לזוכי התחרות ה-16 קונצרטים והקלטות..
ב. העמותה רשאית להזמין כל אחד מהזוכים לקונצרט אחד בשנה, ללא תמורה כספית, במשך שלוש השנים שלאחר התחרות.
ג. עמותת ארתור רובינשטיין ו/או באי כוחה רשאים לחתום על חוזי הקלטה או ייצוג עם מתחרה אחד או יותר ו/או זוכה אחד או יותר בתקופה של עד שלוש שנים מתום התחרות.
ד. מיד לאחר התחרות, יוזמנו הזוכים לנגן קונצרטים במקומות שונים בישראל. המתחרים מתבקשים לא לתכנן קונצרטים עד 10 ביוני 2020.
ה. במידה והזוכים מוזמנים לקונצרטים שונים ברחבי העולם, הם מתבקשים לתאם זאת עם עמותת ארתור רובינשטיין ו/או באי כוחה.
ו. מתחרים שהיו קשורים בחוזים עם אמרגנים לפני תחילת התחרות מתבקשים להודיע על כך להנהלת התחרות.
ז. רשימת ההופעות תפורסם בתכניית התחרות ב – 2020. תאריכי ההופעות ייקבעו תוך התחשבות בהתחייבויות קודמות של הזוכים.

זכויות יוצרים
עמותת ארתור רובינשטיין שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לשימוש בצילומים, הקלטות אודיו, צילומי וידאו, שידורי רדיו וטלוויזיה, שידורים באינטרנט, הפקת סרטים דוקומנטריים, הקלטת תקליטורים ו-DVD ובכל אמצעי מדיה אחרים.
לא יהיו למתחרים כל תביעות שכר או תביעות אחרות על הופעות ו/או הקלטות שמקורן בתחרות.

טיסות
עמותת ארתור רובינשטיין תשתתף בסכום של עד 500 דולר למימון כרטיס הטיסה של המתחרה לתחרות.

תנאי אירוח ואימון
עמותת ארתור רובינשטיין תארח את המתחרים במלון על בסיס חצי פנסיון, החל מיומיים לפני תחילת שלב הגמר ועד תום השתתפותם הרשמית בתחרות. בכול חדר במלון שבו ישתכנו מתחרים, יועמד פסנתר לאימונים.
כל מידע נוסף יפורסם בעתיד בדרכי הפרסום המקובלות העומדות לרשות עמותת ארתור רובינשטיין.

הרשמה
1. ההרשמה התבצעה באופן מקוון באמצעות: https://app.getacceptd.com/arims החל ב-1 באפריל 2019.
2. המועד האחרון להרשמה היה 1 באוקטובר 2019.
3. כל המסמכים יוגשו בשפה האנגלית. אם המסמך המקורי הינו בשפה אחרת, למעט עברית, יש לצרף תרגום לאנגלית.
4. ועדת הבחירה תבדוק אך ורק את מסמכי ההרשמה שבהם הושלמו כל הפרטים הדרושים.
5. את כל המסמכים המפורטים להלן (א' – י"א) יש לשלוח באמצעות הטופס המקוון.
6. אישור לנרשם על קבלת ההרשמה המקוונת היינו מיידי.
7. אישור על קבלה או אי קבלה לתחרות ישלח בדוא"ל עד 5 בינואר 2020.
8. העתקי יצירות החובה הישראליות יישלחו למועמדים שהתקבלו, עד סוף ינואר 2020.

המסמכים הנדרשים:
א. תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר המאשר את גיל המתחרה.
ב. קורות חיים, כולל פרטי פעילויות מוסיקליות.
ג. רשימת הופעות סולו ועם תזמורות, כולל שמות התזמורות, המנצחים, המקומות והתאריכים.
ד. כתבות, ביקורות, פרסומי עיתונות וכו'.
ה. מסמכים המעידים על פרסים/מענקים מתחרויות לאומיות ובינלאומיות.
ו. תעודות ומסמכי לימודים, כולל ציונים ושמות המורים.
ז. המלצות של מוסדות הלימוד או המורים האחרונים שאצלם למד המתחרה.
ח. המלצות של מוסיקאים בינלאומיים שנכתבו במיוחד לתחרות ה- 16.
ט. תמונה צבעונית באיכות גבוהה שתצורף להרשמה המקוונת.
י. דמי הרשמה ע”ס 150 דולר. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
יא. חשוב! אישור תשלומי מיסים מרשויות המס של המדינה שבה מתגורר המועמד.
אם המתחרה ישראלי, עליו לצרף אישור ניכוי מס משלטונות המס בישראל.

הגרסה בשפה האנגלית היא הגרסה המחייבת.