תקנון תחרות 2017

I. כללי
• התחרות הבינלאומית ה 16- לפסנתר ע”ש ארתור רובינשטיין תתקיים בתל-אביב, ישראל, במאי, 2020.
• התחרות פתוחה לפסנתרנים מכל רחבי העולם.
• גיל המתחרים הוא בין 18 ל 32- בשנת התחרות.
• תהליך ההרשמה ייעשה באמצעות כתובת האינטרנט כמפורט בסעיף VIII.
• כל טפסי ההרשמה ייבחנו ע”י ועדת קבלה.
• לא יתקבלו מועמדים אשר למדו אצל אחד משופטי התחרות אחרי 1 באוגוסט 2019, פרט לכיתות אמן.
• כל שלבי התחרות יהיו פתוחים לקהל הרחב.
• התחרות מוקלטת ומשודרת בשידור ישיר.

II. רפרטואר
שלב I    רסיטל (כל המתחרים)
משך זמן הנגינה: 35 – 40 דקות

שלב II   רסיטל (16 מתחרים)
משך זמן הנגינה: 50 – 60 דקות
ההחלטה על הרפרטואר וסדר נגינת היצירות נתונה בידי המתחרה, בתנאי שהרפרטואר יכלול את הקטגוריות הבאות בשלב הראשון או השני:
• יצירה קלאסית
• יצירה רומנטית
• אחת מתוך שתי יצירות החובה הישראליות שנכתבו במיוחד לתחרות (אורך כל יצירה כ- 12-8 דקות) .

 שלב III    גמר (6 מתחרים)
א . מוסיקה קאמרית
המתחרה יבחר יצירה אחת מתוך היצירות הבאות:

מוצרטרביעייה ב-סול מינור, ק. 478
 רביעייה ב-מי במול מג’ור, ק. 493
בטהובןרביעייה ב-מי במול מג’ור, אופ. 16
ברהמסרביעייה מס. 1 ב-סול מינור, אופ. 25
 רביעייה מס. 2 ב-לה מג’ור, אופ. 26
 רביעייה מס. 3 ב-דו מינור, אופ. 60
שומןרביעייה ב-מי במול מג’ור, אופ. 47
פורהרביעייה מס. 1 ב-דו מינור, אופ. 15
דבוז’אקרביעייה ב-מי במול מג’ור, אופ. 87

ב . קונצ’רטו
המתחרה יבחר אחת מהיצירות הבאות:

מוצרטקונצ’רטו מס. 20 ב-רה מינור, ק. 466
 קונצ’רטו מס. 21 ב-דו מג’ור, ק. 467
 קונצ’רטו מס. 22 ב-מי במול מג’ור, ק. 482
 קונצ’רטו מס. 23 ב-לה מג’ור, ק. 488
 קונצ’רטו מס. 24 ב-דו מינור, ק. 491
 קונצ’רטו מס. 25 ב-דו מג’ור, ק. 503
 קונצ’רטו מס. 26 ב-רה מג’ור, ק. 537
 קונצ’רטו מס. 27 ב-סי במול מג’ור, ק. 595
בטהובןקונצ’רטו מס. 1 או קונצ’רטו מס’ 2


ג . קונצ’רטו

המתחרה יבחר אחת מהיצירות הבאות:

בטהובןקונצ’רטו מס’ 3, 4 או 5
שופןקונצ’רטו מס’ 1 או 2
שומןקונצ’רטו בלה מינור
ליסטקונצ’רטו מס’ 1 או 2
ברהמסקונצ’רטו מס’ 1 או 2
צ’ייקובסקיקונצ’רטו מס’ 1
גריגקונצ’רטו בלה מינור
רחמנינובקונצ’רטו מס’ 2 או 3
רוולקונצ’רטו בסול מג’ור
ברטוקקונצ’רטו מס’ 2 או 3
פרוקופייבקונצ’רטו מס’ 2 או 3

הערות:
• המתחרה יבחר לנגן מהוצאות תווים תואמות למקור.
• יש לנגן את כל היצירות בעל פה, פרט ליצירות הקאמריות.
• המתחרה ינגן אך ורק את היצירות שאותן ציין בטופס ההרשמה המקוון. לא יאושרו שינויים אחרי ה – 20 במרץ, 2020.
• יש לציין בטופס ההרשמה את משך הזמן המדויק של כל אחת ואחת מהיצירות שנבחרו.
• יש לעמוד בתחום הזמן המוקצב לכל אחד משני השלבים הראשונים.
• נגינת מתחרה העומד בלוח הזמנים לא תופסק.
• המתחרה רשאי לנגן את היצירות עם או בלי החזרות הכתובות בתווים.
• אין לחזור על אותה יצירה בשלבים השונים של התחרות.
• המתחרה רשאי להוסיף קטע הדרן באורך של עד 3 דקות בכל אחד משלבי התחרות. משך ההדרן אינו כלול בתחום הזמן המוקצב.

III. פרסים
• כל הפרסים יוענקו אלא אם כן חבר השופטים יחליט פה אחד על אי הענקת פרס אחד או יותר.
• במקרה של שוויון קולות, חבר השופטים יהיה רשאי להחליט על חלוקת הפרס בין שני מתחרים.
• החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
• כל הפרסים הכספיים כפופים לחוקי המס בישראל.
$פרס ראשון (פרס ארתור רובינשטיין) מדליית זהב ו-40,000
פרס שני מדליית כסף ו-$20,000
$פרס שלישי מדליית ארד ו-10,000
כל המדליות הן בעיצובו של פאבלו פיקאסו
פרסים נוספים, מענקים וכן חוזי הופעות לזוכים, יפורסמו באתר העמותה ובתכניית התחרות.

IV. חוזי הופעות והקלטות
א. עמותת ארתור רובינשטיין ו/או נציגיה יארגנו לזוכי התחרות ה-16 הקלטות וקונצרטים.
ב. העמותה רשאית להזמין כל אחד מהזוכים לקונצרט אחד בשנה, ללא תמורה כספית, במשך שלוש השנים שלאחר התחרות.
ג. עמותת ארתור רובינשטיין ו/או באי כוחה רשאים לחתום על חוזי הקלטה או ייצוג עם מתחרה אחד או יותר ו/או זוכה אחד או יותר בתקופה של עד שלוש שנים מתום התחרות.
ד. מיד לאחר התחרות, ייתכן והזוכים יוזמנו לנגן קונצרטים במקומות שונים בישראל. המתחרים מתבקשים לא לתכנן קונצרטים עד 15 ביוני 2020.
ה. במידה והזוכים מוזמנים לקונצרטים שונים ברחבי העולם, הם מתבקשים לתאם זאת עם עמותת ארתור רובינשטיין ו/או באי כוחה.
ו. מתחרים שהיו קשורים בחוזים עם אמרגנים לפני תחילת התחרות מתבקשים להודיע על כך להנהלת התחרות.
ז. רשימת ההופעות תפורסם בתכניית התחרות ב – 2020. תאריכי ההופעות ייקבעו תוך התחשבות בהתחייבויות קודמות של הזוכים.

V. זכויות יוצרים
עמותת ארתור רובינשטיין שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לשימוש בצילומים, הקלטות אודיו, צילומי וידאו, שידורי רדיו וטלוויזיה, שידורים באינטרנט, הפקת סרטים דוקומנטריים, הקלטת תקליטורים ו-DVD ובכל אמצעי מדיה אחרים.
לא יהיו למתחרים כל תביעות שכר או תביעות אחרות על הופעות ו/או הקלטות שמקורן בתחרות.

VI. טיסות
עמותת ארתור רובינשטיין תשתתף בסכום של עד 500 דולר למימון כרטיס הטיסה של המתחרה לתחרות.

VII. תנאי אירוח ואימון
עמותת ארתור רובינשטיין תארח את המתחרים במלון על בסיס חצי פנסיון, החל מיומיים לפני תחילת השלב הראשון ועד תום השתתפותם הרשמית בתחרות. בכול חדרי המגורים בהם משתכנים המתחרים במלון, יועמד פסנתר לאימונים.
כל מידע נוסף יפורסם בעתיד בדרכי הפרסום המקובלות העומדות לרשות עמותת ארתור רובינשטיין.

VIII. הרשמה
1. ההרשמה מתבצעת באופן מקוון באמצעות: https://app.getacceptd.com/arims
החל ב 1 – במרץ 2019.
2. המועד האחרון להרשמה הוא 1 באוקטובר 2019.
3. כל המסמכים יוגשו בשפה האנגלית. אם המסמך המקורי היינו בשפה אחרת )למעט עברית( יש לצרף תרגום לאנגלית בצמוד למסמך המקורי.
4. ועדת הבחירה תבדוק אך ורק את מסמכי ההרשמה שבהם הושלמו כל הפרטים הדרושים.
5. את כל המסמכים המפורטים להלן (א' – י"א) יש לשלוח באמצעות הטופס המקוון.

המסמכים הנדרשים:
א. תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר המאשר את גיל המתחרה.
ב. קורות חיים, כולל פרטי פעילויות מוסיקליות.
ג. רשימת הופעות סולו ועם תזמורות, כולל שמות התזמורות, המנצחים, המקומות והתאריכים.
ד. כתבות, ביקורות, פרסומי עיתונות וכו'.
ה. מסמכים המעידים על פרסים/מענקים מתחרויות לאומיות ובינלאומיות.
ו. תעודות ומסמכי לימודים, כולל ציונים ושמות המורים.
ז. המלצות של מוסדות הלימוד או המורים האחרונים שאצלם למד המתחרה.
ח. המלצות של מוסיקאים בינלאומיים שנכתבו במיוחד לתחרות ה- 16.
ט. תמונה צבעונית באיכות גבוהה שתצורף להרשמה המקוונת.
י. דמי הרשמה ע”ס 150 דולר. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
יא. חשוב! אישור תשלומי מיסים מרשויות המס של המדינה שבה מתגורר המועמד.
אם המתחרה ישראלי, עליו לצרף אישור ניכוי מס משלטונות המס בישראל.
6. אישור לנרשם על קבלת ההרשמה המקוונת היינו מיידי.
7. אישור על קבלת מסמכים שיגיעו בדואר רגיל יישלח באמצעות הדוא"ל.
8. אישור על קבלה או אי קבלה לתחרות ישלח בדוא"ל עד 5 בינואר 2020.
9. העתקי יצירות הבחירה הישראליות יישלחו למתחרים עד סוף ינואר 2020.

הגרסה בשפה האנגלית היא הגרסה המחייבת.