אלכסנדר קורסאנטיה

פרס אהוב הקהל, פרס למבצע הטוב ביותר של היצירה הישראלית, פרס ראשון: 1995