אלן גמפל

פרס למבצע הטוב ביותר של יצירת שופן: 1995