לאונרדו קולאפליצה

מלגת השתלמות, פרס גמר, פרס הקונצ'רטו הקלאסי, פרס למבצע הטוב ביותר של יצירת שופן: 2014