פרנק ויזי

פרס למבצע הטוב ביותר של היצירה הישראלית, פרס שני: 2001