קטיה בוניאטישווילי

פרס אהוב הקהל באילת, פרס למבצע הטוב ביותר של יצירת שופן: 2008