רומן רבינוביץ'

פרס הישראלי המצטיין, פרס הקונצ'רטו הקלאסי, פרס למבצע הטוב ביותר של היצירה הישראלית, פרס שני: 2008