רינה דוקשיצקי

פרס הישראלי המצטיין, פרס חמישי: 1989