Vyacheslav Ovchinnikov

Adjudicator: 1989

Biography