תמיכה בשופט בתחרות

כדי לשמור על הסטנדרטים הגבוהים של התחרות, מוזמנים שופטים בינלאומיים ידועים.
לתחרות הבאה הוזמנו 11 שופטים.

שותפים למצוינות:

  • 6,000 ₪ למימון טיסה של שופט לתחרות
  • 20,000 ₪ למימון שהיה של שופט, בזמן התחרות

לפרטים נוספים ובדבר אפשרויות נוספות לתרום, אנא צרו קשר עם משרדנו: competition@arims.org.il, טל. 03-6856684

הערות

תרומות לעמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46, עמותה רשומה מס' 580016145

בארה"ב, ניתן לתרום לאגודת הידידים האמריקאים של עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה, המוכרת לצרכי מס בארה"ב.
לפרטים נוספים, נא ליצור קשר עם אילנה זכר: ilanasacher@gmail.com