קווין צ'ן

אהוב הקהל קדומים, מלגת השתלמות, פרס ראשון: 2023