שיורי קוואהרה

פרס אהוב הקהל בנתיבות, פרס שופטי המחר, פרס שני: 2021