CHEN
Han

Taiwan
CIOBANU
Daniel Petrica

Romania
DANESHPOUR
Sara

USA
DONG
Fei-Fei

China
FERRO
Alberto

Italy
GASPARIAN
Jean-Paul

France
GEWIRTZMAN
Tomer

Israel
GIGANI
Irma

Georgia
HUANG
Ruoyu

China
KONG
Qi

China
LIU
Xiaoyu

Canada
LU
Eric

USA
MAXIMOV
Ilya

Russia
MILSTEIN
Nathalia

France
MITREA
Florian

Romania
NEHRING
Szymon

Poland
OKROS
Luka

Georgia
PARK
Jaehong

South Korea
POON
Tiffany

China
SANGIOVANNI
Scipione

Italy
SHMUKLER
Ilya

Russia
SKORKA
Rafael

Israel
SUN
Jiayan

China
TREVELYAN
Julian

UK
WEI
Yun

China
XU
Qi

China
YANG
Xiaohui

China
YANG
Yuanfan

UK
YONTOV
Yevgeny

Israel
ZHDANOV
Denis

Ukraine