ארטורו בנדיטי מיכאלנג'לי

Adjudicator: 1974

Biography