מיכל זמורה-כהן

Adjudicator: 1974, 1977, 1980, 1983, 1986

Biography